Każde pęknięcie nawierzchni betonowej osłabia konstrukcję. Pomóc może renowacja

Każde pęknięcie nawierzchni betonowej osłabia konstrukcję. Pomóc może renowacja


cze 28, 2021

Utwardzone powierzchniowo posadzki z betonu to wytrzymałe nawierzchnie, znajdujące zastosowanie w halach magazynowych, na parkingach czy w centrach handlowych. Z biegiem czasu, wskutek intensywnej eksploatacji, ich wierzchnia warstwa ulega ścieraniu. Niewdrożenie odpowiedniej pielęgnacji i zabiegów konserwacyjnych niosą ze sobą poważne konsekwencje, m.in. w postaci postępującej degradacji posadzki. Każde kolejne uszkodzenie stanowi zagrożenie dla osób, użytkujących dany obiekt. Chcąc zapobiec niebezpieczeństwu i uniknąć zbędnych kosztów, należy szybko reagować, np. przeprowadzając renowację posadzki. Dowiedz się więcej!

Nowoczesne metody pozwalają gruntownie wzmocnić posadzkę przemysłową

Użytkowanie obiektu przemysłowego wiąże się ze stopniowym pogarszaniem stanu zastosowanej w nim nawierzchni. Jest to zjawisko naturalne, a jego skala ściśle wiąże się z siłami, oddziałującymi na posadzkę. Kiedy zmiany w wierzchnich warstwach betonu zaczynają utrudniać poruszanie się po obiekcie, to ostatni moment, aby zlecić naprawę. Dobrą informacją jest fakt, że większość metod naprawczych nie wymaga wstrzymywania prac, wykonywanych w magazynie czy na hali. Nowe technologie umożliwiają bowiem szlifowanie oraz polerowanie betonu przemysłowego bez konieczności zarządzania przestojów produkcyjnych. Tuż po skończonej renowacji, posadzka jest gotowa do eksploatacji.

Wzmocniona i wygładzona nawierzchnia betonowa zwiększa bezpieczeństwo pracy

Co daje renowacja posadzek przemysłowych, czyli co trzeba wiedzieć o wzmacnianiu nawierzchni betonowych? Przede wszystkim dobrze jest zrozumieć skalę problemu, związaną z pęknięciami w posadzce. Zniszczenia dylatacji, zarysowania, rozwarstwienia, deformacje – to bezpośrednie wskazania do naprawy. Bez niej nawierzchnia z betonu będzie podatna na kolejne uszkodzenia mechaniczne. Drobne, powierzchniowe rysy potrafią szybko przeobrazić się w rozległe pęknięcia. Nie wolno ich ignorować: posadzka betonowa w złym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu pracowników, jak też innych osób, przebywających w obiekcie. Skorodowaną warstwę betonu należy usunąć – najlepiej poprzez szlifowanie, a posadzkę wzmocnić impregnatem. Całość warto też poddać polerowaniu, zabezpieczając nawierzchnię przed dalszą destrukcją. Planujesz naprawę nawierzchni przemysłowej? Renowacja powierzona profesjonalistom z naszej firmy, z pewnością przyniesie zadowalające efekty. Zapraszamy na konsultacje.