Zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem

Zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem


lut 24, 2023

Odpowiednio przygotowana posadzka to jeden z najważniejszych elementów w rozmaitych budynkach – zwłaszcza tych o zastosowaniu przemysłowym i usługowym. Od posadzek magazynowych wymaga się wysokiej odporności na ciężar i ewentualne uszczerbki; taka podłoga jest niezbędna w halach produkcyjnych, magazynach czy miejscach bezpośrednio związanych z przemysłem spożywczym. Niestety, nie zawsze proces wylewki podłoża przebiega gładko – w związku z posadzką pojawia się problem pylenia. Pylenie dotyczy przede wszystkim posadzek zrobionych z betonu powstałego ze zmieszania w odpowiednich proporcjach cementu, wody, wypełniacza w postaci kruszywa i innych domieszek. Przed poznaniem skutecznych sposobów na zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem, warto poznać główne przyczyny tego zjawiska i związane z nim zagrożenia.

Zabezpieczenie betonu przed pyleniem – przyczyny występowania problemu

Pylenie, które wynika z nadmiernego ścierania betonowej powierzchni, może mieć wiele przyczyn. Posadzki wykonywane z betonu są szczególnie eksploatowane w pomieszczeniach przemysłowych i magazynowych. Panujące tam warunki poddają posadzkę intensywniejszym oraz większym obciążeniom dynamicznym i statystycznym. Na jakość posadzki wpływ mają także czynniki chemiczne, bardzo często występujące w warunkach zaawansowanego przemysłu. Postanowiliśmy wymienić kilka głównych przyczyn zjawiska pylenia betonu.

  • Słabej jakości beton, przygotowany z nieodpowiednio dobranych surowców lub zbyt długo przechowywany w betonowozie przed wylewką traci na swojej jakości. Skutkiem osłabienia mocy wiązań jest niewystarczająco spoista posadzka, która po pewnym czasie zaczyna pylić.

  • Proces karbonatyzacji polegający na reakcji wodorotlenku wapnia znajdującego się w cemencie z zawartym w powietrzu dwutlenkiem węgla powoduje powstawanie węglanu wapnia oraz wody, która następnie odparowuje z gotowej podłogi. Odparowana ciecz pozostawia po sobie puste przestrzenie, w efekcie czego wierzchnia warstwa staje się mniej spoista i pojawia się pylenie.

  • Niekorzystne warunki w trakcie wylewu posadzki.

  • Nieodpowiedni dobór rodzaju betonu do posadzki.

  • Nieodpowiednia pielęgnacja nowo wylanej posadzki.

Zagrożenia wymagające zabezpieczenia betonu przed pyleniem

Pylenie posadzki przyczynia się do osłabienia podłoża i powstawania w nim uszczerbków oraz pęknięć. Nierówny teren zwiększa zaś prawdopodobieństwo odniesienia wypadku na skutek potknięcia się o szczelinę czy całkowitego ukruszenia się części posadzki. W Polsce posadzki są objęte normami, które wskazują jakie maksymalne obciążenia powinna unieść posadzka bez jednoczesnego odkształcenia. Te same normy decydują o grubości i warstwach posadzki przemysłowej oraz tego, jaki beton wybrać na posadzkę w magazynie. Uszkodzona posadzka stanowi odstępstwo od obowiązujących zasad i wymaga od inwestora podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Firma VAWNIK oferuje kompleksową pomoc i doradztwo w zakresie renowacji i zabezpieczenia betonu przed pyleniem. Z naszych usług skorzystały setki zadowolonych klientów rozmieszczonych po całej Polsce. Nie spoczywamy na laurach, od ponad dziesięciu lat kształcąc się w pracy z posadzkami przemysłowymi.

Oferujemy profesjonalne zabezpieczenie betonu przed pyleniem

Każda posadzka betonowa wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Beton w stanie surowym jest chłonny i podatny na zarysowania. Standardową czynnością zabezpieczającą beton przed pyleniem jest impregnacja podłoża betonowego. Przed zabiegiem posadzka powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń, uwzględniając w tym czynności takie jak odtłuszczanie, odkurzanie i suszenie. Malowanie podłoża betonowego impregnatem powinno odbywać się w temperaturze liczącej 20-30°C. Preparat nakłada się na podłoże wałkiem, pędzlem lub przez natrysk – w ten sposób podłoże impregnujemy dwukrotnie, pozostawiając kilka godzin pomiędzy pierwszą a drugą impregnacją. W przypadku gdzie ruch jest wyjątkowo wzmożony, zaś podłoga narażona na ścierani, zabieg można zastosować nawet trzykrotnie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak profesjonalne zabezpieczenie betonu przed pyleniem przez polerowanie i szlifowanie betonu. To najlepsze, najskuteczniejsze i najtańsze sposoby na uzyskanie estetycznej powierzchni do bezpiecznej eksploatacji – wyjaśnimy dlaczego.

Zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem z firmą VAWNIK

Szlifowanie posadzki betonowej metodą diamentową pozwala na gruntowną renowację betonu. Ta nowoczesna metoda pozwala nie tylko naprawić, lecz także wzmocnić zniszczoną eksploatacją nawierzchnię. W VAWNIK realizujemy kompleksowe szlifowanie nieestetycznej i często niebezpiecznej wylewki, pozbywając się zniszczonej warstwy. Podobne efekty zabezpieczające posadzkę betonową przed pyleniem daje polerowanie betonu. Stosowana przez nas technologia polega na szlifie, polerowaniu, utwardzeniu oraz impregnacji posadzek przemysłowych wykonanych z betonu i kamienia. Wyróżnia nas przede wszystkim podejście do pracy – nie przebieramy w półśrodkach, wykorzystując do pracy najlepsze na runku maszyny planetarne do suchego i mokrego szlifu. Zabiegi jakie oferujemy są dostępne w atrakcyjnej cenie, a mogą uchronić Państwa przed kosztami pojawiającymi się w wyniku kruszenia i pylenia posadzki. Odpowiednie zabezpieczenie przed pyleniem to inwestycja na lata – warto powierzyć ją ekspertom.

FAQ

#1 Jakie korzyści niesie zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem?

Odpowiednie zabezpieczenie betonu przed pyleniem wzmacnia podłoże, zapobiegając kruszeniu się betonu i jego pyleniu. Oferowane przez nas zabiegi szlifowania i polerowania betonu mają na celu renowację zniszczonej powierzchni i jej odnowę. Zabezpieczony beton będzie bardziej trwały oraz zachowa swoją estetykę przez długie lata intensywnego użytkowania.

#2 Przed czym powinno się zabezpieczyć beton?

Impregnacja zabezpiecza posadzkę betonową przed wnikaniem wody. Beton to materiał chłonny, a siłą potrafiącą go zniszczyć jest woda – zarówno w postaci lodu jak i ulatniającej się pary. Zabezpieczenie posadzki betonowej przed pyleniem jest równoznaczne z ochroną podłoża przed wilgocią.

#3 Czy pył betonowy jest szkodliwy dla zdrowia człowieka?

Tak. Wdychany pył budowlany jest wysoce szkodliwy dla zdrowia. Występując w powietrzu, jest wdychany przez pracowników, osadzając się w ich drogach oddechowych. Nadmierna ilość pyłu uszkadza układ oddechowy i tkanki, mogąc powodować choroby układu krążenia i serca. Dlatego tak ważne jest zapobieganie problemowi pylenia betonu. Działania firmy VAWNIK mają na celu całkowite pozbycie się zagrożenia zjawiska pylenia.